slider
Edukacja

w bliskości z naturą

slider
previous arrow
next arrow

Aktualności


Pierwsze dni dzieci w Słonecznikowym Przedszkolu

Pani Ewa opowiada o swojej pracy z dziećmi

Pani Joanna opowiada o pracy w przedszkolu

Filmy

Przedszkole w liczbach – październik 2022/2023

Dzieci
Pracownicy
Lata działalności
Grupy

Jak rodzice oceniają nasze przedszkole*

POZYTYWNA OCENA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
POZYTYWNA OCENA NAUCZYCIELI
POZYTYWNA OCENA PRACY ADMINISTRACJI
POZYTYWNA OCENA JAKOŚCI POSIŁKÓW
OGÓLNA OCENA FUNKCJONOWANIAPRZEDSZKOLA

*) rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców w dniach 14-18.05.2024

Pozyskane środki na 2022/2023

Uzyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów.

Pierwszy to projekt Przedszkolak w kaloszach realizowany w latach 2022-2023 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  ukierunkowanego na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Z uzyskanej kwoty 855 352 zł sfinansowaliśmy między innymi:

  • zajęcia dla dzieci z psychologiem, cyfrowe, terenowe, z robotyki, logorytmiki i integracji sensorycznej
  • stworzenie sali do terapii integracji sensorycznej
  • dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • wyposażenie sali dla najmłodszej grupy przedszkolnej
  • szkolenia dla kadry w celu nabycia nowych kompetencji i kwalifikacji.

Drugi projekt zrealizowaliśmy w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Za otrzymane środki zakupiliśmy książki i audiobooki do przedszkolnej biblioteki oraz na nagrody w konkursach promujących czytelnictwo.

Zorganizowaliśmy wydarzenia promujące czytelnictwo, w tym dwa spotkania autorskie, konkursy, wspólne czytania. Podjęliśmy też współpracę z Biblioteką Miejską w Ustce.

Projekt Przedszkolak w kaloszach
855 352 PLN
Narodowy Program Czytelnictwa
3000 PLN