Projekt konkursowy „Ogrody Beni”
Projekt szkolno-przedszkolny o nowoczesnej edukacji realizowany od 2020 r. przez społeczność Słonecznikowego Przedszkola w Ustce i Niepublicznej Szkoły Adventure.

Cel

Stworzenie przestrzeni do: 

  • prowadzenia ogrodów naturalnych
  • zadawania pytań i szukania odpowiedzi
  • budowania relacji i do odpoczynku
  • edukacji i zabawy w otoczeniu zieleni z użyciem naturalnych materiałów 
  • budowania relacji z przyrodą
  • prezentacji talentów i pasji.

Od 2020 r. realizujemy innowacyjny projekt Ogrody Beni. Pomiędzy Słonecznikowym Przedszkolem a Niepubliczną Szkołą Adventure w Ustce  powstaje ogród edukacyjny – miejsce do  budowania relacji z przyrodą i drugim człowiekiem, miejsce samodzielnych działań i odkrywania świata, miejsce spotkań i relaksu. Zmieniamy plac pokryty kostką brukową w teren przepełniony zielenią, warzywami, owocami, kwiatami, drzewami, w przestrzeń zachęcającą do realizowania autorskich pomysłów edukacyjnych uczniów i nauczycieli, do uczenia się, zabawy, odpoczynku czy prezentacji naszych talentów.

Zdjęcia:

Otwarcie ogrodów 2021