1 listopada – Wszystkich Świętych

3 listopada – dzień wolny za 11 listopada ustanowiony zarządzeniem prezeski zarządu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki wskazującym dni wolne za święta przypadające w sobotę w roku szkolnym 2023/2024

25, 26 grudnia – Boże Narodzenie

1 stycznia – Nowy Rok

2 stycznia – dzień wolny za 6 stycznia ustanowiony zarządzeniem prezeski zarządu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki wskazującym dni wolne za święta przypadające w sobotę w roku szkolnym 2023/2024

1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Święto Pracy

2 maja – dzień wolny ustanowiony przez dyrektorkę placówki w porozumieniu z organem prowadzącym

3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja

30 maja – Boże Ciało

31 maja – dzień wolny ustanowiony przez dyrektorkę placówki w porozumieniu z organem prowadzącym

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

26-30 sierpnia – przerwa wakacyjna (przygotowanie przedszkola na otwarcie: rady pedagogiczne: szkoleniowa i koncepcyjna, prace porządkowe, odświeżające, naprawcze)