6.15 – 8.15Schodzenie się dzieci do przedszkola i swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
8.15Przywitanie w kręgu, czynności higieniczne przed śniadaniem
8.30Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu
9.00Zajęcia dydaktyczne
11.00Zajęcia outdoorowe, swobodne zabawy na dworze lub w kącikach zainteresowań
11.50Czynności higieniczne przed obiadem
12.00Obiad, czynności higieniczne po obiedzie
12.30Relaksacja/muzykoterapia/bajkoterapia
13.00Zajęcia dodatkowe – pakiet Zerówka jest super
13.55 Czynności higieniczne przed i po zupie, zupa
14.15Zajęcia dodatkowe – pakiet Zerówka jest super
15.00Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań/praca indywidualna z dzieckiem/zabawy na dworze/rozchodzenie się dzieci do domów.

6.15 – 8.15Schodzenie się dzieci do przedszkola i swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
8.15Poranna gimnastyka i zabawy ruchowe
8.25Czynności higieniczne przed śniadaniem
8.30Śniadanie
9.00Czynności higieniczne po śniadaniu
9.30Zajęcia dydaktyczne związane z podstawą programową i autorskim programem dydaktyczno-wychowawczym „Dziecko w podróży”
10.30II śniadanie
10.40Zajęcia dodatkowe (rytmika, warsztaty muzyczne, język angielski, zajęcia sportowe). Zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia outdoorowe, spacery, swobodne zabawy na dworze
11.50Czynności higieniczne przed obiadem
12.00Obiad II danie
12.30Relaksacja/muzykoterapia/bajkoterapia
13.00Ćwiczenia grafomotoryczne, czynności manualne (rysowanie, malowanie, nawlekanie, układanie puzzli i układanek, zabawy konstrukcyjne)
13.50Czynności higieniczne przed posiłkiem
14.00Zupa
14.20Gry i zabawy stolikowe.
15:00Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań/zabawy na dworze/rozchodzenie się dzieci do domów.

6.15 – 8.15  –  Schodzenie się dzieci do przedszkola i swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
8.15-8.25 – Poranna gimnastyka i zabawy ruchowe
8.25 – 8.30  – Czynności higieniczne przed śniadaniem
8.30 – 9.00 –  Śniadanie
9.00 – 9.25 – Czynności higieniczne po śniadaniu
9.30 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne związane z podstawą programową i autorskim programem dydaktyczno-wychowawczym „Dziecko w podróży”

10.30-10.40 – II śniadanie

10.40 – 11.45 – Zajęcia dodatkowe (rytmika, warsztaty muzyczne, język angielski, zajęcia sportowe). Zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia outdoorowe, spacery, swobodne zabawy na dworze

11.50 – 12.00 – Czynności higieniczne przed obiadem
12.00 – 12.30 – Obiad II danie
12.30 – 13.00 – Relaksacja/muzykoterapia/bajkoterapia

13.00 –13:50 – Ćwiczenia grafomotoryczne, czynności manualne (rysowanie, malowanie, nawlekanie, układanie puzzli i układanek, zabawy konstrukcyjne)

13.50 – 14.00  – Czynności higieniczne przed posiłkiem
14.00 – 14.20 – Zupa

14.20 – 15.00  – Gry i zabawy stolikowe.

15:00-16:30 – Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań/zabawy na dworze/rozchodzenie się dzieci do domów.

6.15 – 8.15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola i swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
8.15 – 8.25 – Poranna gimnastyka i zabawy ruchowe
8.25 – 8.30 – Czynności higieniczne przed śniadaniem
8.30 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 9.30 – Czynności higieniczne po śniadaniu
9.30 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne związane z podstawą programową i autorskim programem dydaktyczno-wychowawczym „Dziecko w podróży”

10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.10 – 11.45 – Zajęcia dodatkowe (rytmika, warsztaty muzyczne, język angielski). Zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia outdoorowe, spacery, swobodne zabawy na dworze
11.45 – 12.00 – Czynności higieniczne przed obiadem
12.00 – 12.20 – Obiad – drugie danie
12.20 – 12.30 – Czynności higieniczne po obiedzie
12.30 – 13.50 – Leżakowanie
13.50 – 14.00 – Czynności higieniczne przed zupą
14.00 – 14.20 – Zupa
14.20 – 14.30 – Czynności higieniczne po posiłku
14.30 – 15.00  – Gry i zabawy stolikowe.

15:00-16:30 – Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań/zabawy na dworze/rozchodzenie się dzieci do domów.