Słonecznikowe Przedszkolaki są w podróży, blisko natury, rozwijają swoje pasje, nawiązują przyjaźnie, pokonują trudności, mają marzenia, mogą wszystko!

Zacznij z nami niezwykłą podróż!

Stawiamy na:

 • samodzielność przedszkolaka
 • świadomość własnych emocji 
 • twórczość artystyczną 
 • uczenie się przez doświadczanie 
 • ścisłą współpracę z rodzicami.


W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej w trakcie zajęć wychowawczo-edukacyjnych prowadzonych metodą projektu na podstawie autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Dziecko w podróży”
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne, jęz. angielski, zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów 
 • konsultacje logopedyczne, terapię logopedyczną, terapię sensoryczną, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z pedagogiem i psychologiem
 • sale dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
 • naukę przez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie w sali, w ogrodzie i w trakcie zajęć outdoorowych, a także przez udział w programach okolicznych instytucji kultury
 • zajęcia z kodowania, pracę na iPadach
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów, w tym: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego
 • zdrowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni
 • opiekę od 6:30-16:30.

Dysponujemy salą sensoryczną i terapeutyczną oraz salą sportową, placem zabaw, ogrodami, sceną na dworze.

Opłaty:

 • czesne – 450 zł* /miesięcznie
 • wpisowe (jednorazowo) – 200 zł*
 • wyżywienie – 14 zł*
 • zniżka 50% czesnego dla drugiego dziecka

*ceny mogą ulec zmianie

Dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Ustka, od stycznia do 31 grudnia 2024 r., czesne wynosi 200 zł dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Gminy Ustka.

Zerówka to ważny w życiu dziecka moment. Już nie przedszkole a jeszcze nie szkoła. W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do szkoły ucząc poprzez zabawę i kształtując potrzebne nawyki. Najważniejszym elementem przygotowania do szkoły jest gotowość emocjonalna dziecka, stąd niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami. 

Zapewniamy:

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego według innowacyjnych koncepcji nauczania, również z wykorzystaniem iPadów w czasie zajęć;
 • naukę przez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie w sali, w ogrodzie i w trakcie zajęć outdoorowych, a także przez udział w programach  okolicznych instytucji kultury;
 • 3 godz. j. angielskiego tygodniowo, w tym 2 godz. z Native Speakerem – uczenie się poprzez zabawę i ruch wspomagane nowoczesnymi technologiami, również z lektorem, dla którego j. angielski jest językiem ojczystym; wykorzystanie naturalnego środowiska przedszkolaków do nauki mówienia prostych angielskich zwrotów używanych na co dzień;
 • 1 godz. relaksacji z treningiem uważności tygodniowo – zajęcia  łączą w idealny sposób rozładowywanie niepokoju i poddenerwowania z osiąganiem koncentracji i uwagi, pozwalają na ćwiczenie pamięci, wpływają pozytywnie na dobre samopoczucie i sprawiają dzieciom bardzo dużo przyjemności;
 • 2 godz. zajęć sportowych tygodniowo z nauczycielem wychowania fizycznego, podczas których, przez gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu, kształtowane są nawyki prawidłowej postawy ciała, koordynacja ruchowa, wzmacniana jest kondycja fizyczna i rozwijana motoryka duża, co jest niezbędnym elementem przygotowania do podejmowania wysiłku podczas nauki w szkole;
 • 1 godz. kreatywnej matematyki z robotyką – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne u dzieci; wykorzystujemy w tym celu klocki Lego, Maple, Ozoboty oraz iPady; dzięki zadaniom praktycznym nauka odbywa się przez zabawę; rozbudzamy wyobraźnię oraz kreatywność; pobudzamy dzieci do myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów, w tym pedagog, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda;
 • terapię logopedyczną i integracji sensorycznej według zapotrzebowania;
 • dobrze wyposażone sale, w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny;
 • domową atmosferę;
 • posiłki przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni;
 • opiekę od 6:30-16:30.

Prowadzenie grupy w roku 2024/2025 – Beata Weidemann

Opłaty*:

 • Czesne w wysokości 450 zł/miesięcznie
 • Czesne dla mieszkańców Gminy Ustka 200 zł/mc (do 31.12.2024 r.)
 • Wyżywienie 14 zł

*ceny mogą ulec zmianie


Zajęcia z relaksacji i treningu uważności


Kreatywna matematyka z robotyką


Zajęcia ruchowe


Język angielski


Język angielski z Native speakerką


Rytmika


Zajęcia z iPadami