Zerówka to ważny w życiu dziecka moment. Już nie przedszkole a jeszcze nie szkoła. W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do szkoły ucząc poprzez zabawę i kształtując potrzebne nawyki. Najważniejszym elementem przygotowania do szkoły jest gotowość emocjonalna dziecka, stąd niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami. 

Zapewniamy:

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego według innowacyjnych koncepcji nauczania, również z wykorzystaniem iPadów w czasie zajęć;
 • naukę przez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie w sali, w ogrodzie i w trakcie zajęć outdoorowych, a także przez udział w programach  okolicznych instytucji kultury;
 • 3 godz. j. angielskiego tygodniowo, w tym 2 godz. z Native Speakerem – uczenie się poprzez zabawę i ruch wspomagane nowoczesnymi technologiami, również z lektorem, dla którego j. angielski jest językiem ojczystym; wykorzystanie naturalnego środowiska przedszkolaków do nauki mówienia prostych angielskich zwrotów używanych na co dzień;
 • 1 godz. relaksacji z treningiem uważności tygodniowo – zajęcia  łączą w idealny sposób rozładowywanie niepokoju i poddenerwowania z osiąganiem koncentracji i uwagi, pozwalają na ćwiczenie pamięci, wpływają pozytywnie na dobre samopoczucie i sprawiają dzieciom bardzo dużo przyjemności;
 • 2 godz. zajęć sportowych tygodniowo z nauczycielem wychowania fizycznego, podczas których, przez gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu, kształtowane są nawyki prawidłowej postawy ciała, koordynacja ruchowa, wzmacniana jest kondycja fizyczna i rozwijana motoryka duża, co jest niezbędnym elementem przygotowania do podejmowania wysiłku podczas nauki w szkole;
 • 1 godz. kreatywnej matematyki z robotyką – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne u dzieci; wykorzystujemy w tym celu klocki Lego, Maple, Ozoboty oraz iPady; dzięki zadaniom praktycznym nauka odbywa się przez zabawę; rozbudzamy wyobraźnię oraz kreatywność; pobudzamy dzieci do myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów, w tym pedagog, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda;
 • terapię logopedyczną i integracji sensorycznej według zapotrzebowania;
 • dobrze wyposażone sale, w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny;
 • domową atmosferę;
 • posiłki przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni;
 • opiekę od 6:30-16:30.

Prowadzenie grupy w roku 2024/2025 – Beata Weidemann

Opłaty*:

 • Czesne w wysokości 450 zł/miesięcznie
 • Czesne dla mieszkańców Gminy Ustka 200 zł/mc (do 31.12.2024 r.)
 • Wyżywienie 14 zł

*ceny mogą ulec zmianie


Zajęcia z relaksacji i treningu uważności


Kreatywna matematyka z robotyką


Zajęcia ruchowe


Język angielski


Język angielski z Native speakerką


Rytmika


Zajęcia z iPadami