Zapraszamy serdecznie dzieci ze wszystkich przedszkoli z Ustki do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego.

Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia,

– rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

– wpajanie potrzeby przestrzegania norm ekologicznych,

– zwiększanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko,

– kształtowanie postaw i nawyków ochrony przyrody,

– rozwijanie poczucia harmonii z naturalnym środowiskiem,

– tworzenie warunków umożliwiających prezentowanie własnych wytworów.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs związany jest z ,,Ogrodami Beni” i skierowany do dzieci z usteckich przedszkoli.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wymarzonego ogródka kwiatowego (technika pracy przestrzenna, materiały plastyczne dowolne).

3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną.

4. W ramach konkursu należy dołączyć: kartę zgłoszenia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, zgodę rodzica/opiekuna autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgodę rodzica autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie wykonanej pracy.

5. Termin składania prac NAJPÓŹNIEJ DO 16.05.2024 r. do godz. 9:00

6. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani  16.05.2024 r. na stronie Facebook ’a Słonecznikowe Przedszkole w Ustce oraz stronie www.ustka.sloneczniki.org

Ocena prac:

1. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 3-4 lata
  • 5-6 lat

2. Oceniane będą:

  • estetyka zaprezentowanych prac
  • kreatywność
  • zaangażowanie dziecka

3. Prace oceniać będą osoby zaproszone przez organizatora konkursu:

  • Członkowie Zarządu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki
  • Dyrektor i nauczyciele Słonecznikowego Przedszkola w Ustce

Nagrody:

1. Dyplom dla każdego uczestnika i symboliczny upominek.

2. Nagroda rzeczowa dla laureatów 1, 2, 3, miejsca w obydwu kategoriach wiekowych.

Organizator konkursu:

Słonecznikowe Przedszkole w Ustce

ul. Darłowska 3B

76-270 Ustka

W przypadku pytań odnośnie konkursu prosimy o kontakt, na poniższy e-mail:

ania_zwolinska@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 


Dokumenty do pobrania: