Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

„STROIK WIELKANOCNY”

Celem konkursu jest:

  • pobudzanie i rozwijanie kreatywności dzieci.
  • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z członkami rodziny.
  • rozwijanie umiejętności plastycznych i estetycznych.
  • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

Organizator konkursu:

Słonecznikowe Przedszkole w Ustce.

Przedmiot konkursu jest wykonanie “STROIKA WIELKANOCNEGO”. 

Konkurs ma charakter rodzinny. W konkursie mogą brać udział dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi rodzinami.

Każda rodzina może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Technika wykonania pracy:

Praca musi być przestrzenna, wykonana samodzielnie i zawierać elementy wykonane własnoręcznie, mile widziane materiały naturalne: gałązki wierzby, trzcina wodna,

barwinek, bukszpan, żywotnik, jałowiec, suszone zioła, kwiaty, trawa, kwiaty z bibuły lub krepiny, wstążki, itp.

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów pracy, wiek dziecka / dzieci oraz grupę przedszkolną.

Ocena prac:

Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. 

Oceniane będą: pomysłowość, oryginalność, staranność, zastosowane materiały, wkład pracy własnej, wrażenie artystyczne oraz zaangażowanie uczestników.

Nagrody:

Uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy i drobne upominki.

Zwycięzca zostaną wręczone dyplomy i nagrody za I,II,III miejsce. 

Termin składania prac: do 21.03.2024r. u nauczycieli grup. 

Rozstrzygnięcie konkursu: odbędzie się 21.03.2024r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola i na Facebooku.

Ustalenia końcowe:

Wszystkie zgłoszone stroiki biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji

Organizatora i zostaną wystawione na sprzedaż w Jarmarku Wielkanocnym odbywającym się na terenie naszego przedszkola.

Cel Jarmarku- dofinansowanie wycieczki dla dzieci.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Koordynatorzy konkursu: Magdalena Kruk, Paulina Wysocka, Agata Perło.