Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie niezaśmiecania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Słonecznikowe zerówki w 30 rocznicę akcji przyłączyły się do wspólnego propagowania działań na rzecz ochrony środowiska,

Zdjęcie:
Zerówka podczas sprzątania Parku przy ul. Kościelniaka.